Fruktkorgar Syd Logotyp

Köpevillkor - Fruktkorgar Syd

Avtalet börjar gälla från och med första leveranstillfället. Om inget annat har avtalats gäller följande köp- och leveransvillkor för fruktabonnemang. Fruktkorgar Syd använder digital signering av avtal.

 

Leveranser

Leveranser sker i hela södra Sverige. Fruktkorgar Syd levererar fraktfritt till den aktuella adressen på överenskomna dagar mellan 07:00-16:00. Leveranser sker alla helgfria dagar året runt. Om ordinarie leverans infaller på en röd dag, flyttas leveransen automatiskt till nästkommande vardag, om ingenting annat kommuniceras från Fruktkorgar Syds kundtjänst.

Tidspassning / Leveransavgifter

Vid önskemål om specifika leveranstider tillkommer leveransavgifter. Särskilda leveranstider och avgifter avtalas separat.

Kontakta oss på info@fruktkorgarsyd.se med särskilda tiden som ni önskar.

För enstaka beställningar såsom säsongsförsäljning (personalgåvor, kundgåvor, fikabröd m.m.) samt övriga enstaka beställningar som inte sker löpande, finns det ingen möjlighet att ändra/avboka bekräftad order. Beställning skickas till info@fruktkorgarsyd.se och blir bindande när den bekräftas av oss. Vid enskilda beställningar kan eventuell avgift förekomma.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att lokaler och tillhörande områden hålls tillgängliga för leverans vid överenskomna leveranstider. Fruktkorgar Syd har rätt att överlämna fruktkorgarna i kundens reception eller godsmottagning om leveransen inte kan ske enligt överenskommelse. Om Fruktkorgar Syd bedömer leveransen som ogenomförbar, har Fruktkorgar Syd rätt att ta med beställda produkter tillbaka och debitera för leveransen till fullo. Ytterligare leveransförsök kan göras om kunden så önskar och det kan medföra en leveransavgift.

Kvalitetsgaranti

Fruktkorgar Syd levererar enbart Klass 1-frukt av fullgod kvalitet. Vi garanterar att vi väljer säsongens lämpligaste frukter ur säsongens breda utbud och att vi dessutom omsorgsfullt handplockar den frukt som är fräschast.

Garanti och Reklamation

Behörig beställare som anser att en leverans inte uppfyller Fruktkorgar Syds kvalitetsgaranti ska göra en reklamation senast 24 timmar efter erhållen leverans. Fruktkorgar Syd ska då samma dag eller senast nästa helgfria leveransdag kostnadsfritt leverera ny frukt av fullgod kvalitet. Vid reklamation ska en bild sändas till info@fruktkorgarsyd.se  för en rättvis bedömning.

Returkorgar

Som en del av miljöarbete hos oss på Fruktkorgar Syd tillämpas ett retursystem för våra korgar. Vid utebliven retur debiteras kunden 300 kr per korg ex. moms. Sammanställningen görs kvartalsvis och korgarna som ej returneras till Fruktkorgar Syd kommer att debiteras.

Ändringar i abonnemang

Behörig beställare ska skriftligen meddela oss senast 5 vardagar före önskad ändring ska träda i kraft. Skriv till info@fruktkorgarsyd.se.  Om ni vill göra extra beställningar ska detta meddelas senast 5 vardagar innan beställningen. Detta görs på info@fruktkorgarsyd.se

Leveransuppehåll

Behörig beställare ska skicka ett skriftligt meddelande till info@fruktkorgarsyd.se senast 14 kalenderdagar före önskat leveransuppehåll. Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och som högst tre månader. Leveransuppehåll kan inte nyttjas under uppsägningstid.

Uppsägning av fruktabonnemang

Om inget annat har avtalats gäller följande uppsägningstider:

1-40 kg frukt/vecka, 1 månads uppsägningstid.

41-90 kg frukt/vecka, 2 månaders uppsägningstid.

91 eller mer frukt/vecka, 3 månaders uppsägningstid.

Uppsägningen ska ske skriftligen av behörig beställare till info@fruktkorgarsyd.se och måste bekräftas för att anses vara giltig.

Priser och betalningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms. I abonnemanget ingår också lån av korg. Priserna justeras två gånger per år och aviseras en månad innan den träder i kraft. Avisering sker på fakturan. Priset regleras med utgångspunkt i KPI (Konsumentprisindex) samt branschspecifik prisutveckling. Fakturering sker i efterskott med 15 dagars kredittid. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 10 %. Vid tillfällen då elektronisk faktura ej kan utfärdas och om ni erhåller faktura i pappersformat tillkommer avgift på 49 kr.

Referenser

erbjudande

Just nu kan ni beställa påskägg till företaget!

Nu kan du som kund hos Fruktkorgar Syd beställa påskägg till dig och dina kollegor eller varför inte till era kunder/leverantörer.

Fettisdagen

Just nu kan ni beställa semlor till företaget!

Nu kan du som är kund hos Fruktkorgar Syd beställa semlor.