Fruktkorgar Syd Logotyp

Miljön

När det gäller vår miljöpolicy har vi höga ambitioner och har medvetet valt producenter som tillämpar odlingsmetoder för att minimera onödigt bekämpningsmedel. Det är viktigt för oss att odlingsmetoden har en generell restriktion för att undvika stora volymer bekämpningsmedel i odlingsprocessen. Samt att man har hållbara odlingsprocesser för att minimera miljöpåverkan och säkerställa långsiktigt hållbart miljöarbete.

Att minska transportsträckor är också en del av vårt dagliga arbete. Därav kan ni som kund känna er trygga i vetskapen om att frukten som ni får levererad har minsta möjliga miljöpåverkan.

Vidare har vi ambitionen att öka kundkretsen som väljer ekologisk frukt. Vårt mål är att 20% av all fruktleverans ska vara ekologisk frukt. Målsättningen är att i slutet av året 2030 leverera 50% ekologisk frukt.

När du som kund begär en offert använder vi noggrant beprövade metoder för att beräkna volymen av frukt till Er. Detta för att minimera riskerna att frukten kastas. För oss är det viktigt att all frukt som levereras till Er blir uppäten och att vi därmed undviker svinn.

Miljön

Referenser

erbjudande

Just nu kan ni beställa påskägg till företaget!

Nu kan du som kund hos Fruktkorgar Syd beställa påskägg till dig och dina kollegor eller varför inte till era kunder/leverantörer.

Fettisdagen

Just nu kan ni beställa semlor till företaget!

Nu kan du som är kund hos Fruktkorgar Syd beställa semlor.