*Om inget annat avtalats gäller följande köp- och leveransvillkor för fruktabonnemang:

Leveranser​
PLeveranser sker i hela Malmö.
Fruktkorgar Syd levererar fraktfritt frukt till ER på överenskomna dagar och adress mellan kl 07.00-16.00. Leveranser sker året runt alla helgfria dagar. Vid röda dagar sker den ordinarie leveransen nästkommande vardag om inget annat är överenskommet.


Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att lokaler och tillhörande områden hålls tillgängliga för leverans vid överenskomna leveranstider. Fruktkorgar Syd har rätt att överlämna fruktkorgarna i kundens reception eller godsmottagning om leveransen inte kan ske enligt överenskommelse.


Kvalitetsgaranti
Fruktkorgar Syd levererar enbart Klass 1-frukt av fullgod kvalitet. Vi garanterar att vi väljer säsongens lämpligaste frukter ur säsongens breda utbud och att vi dessutom omsorgsfullt handplockar den frukt som är fräschast.


Reklamation
Behörig beställare som anser att en leverans inte uppfyller Fruktkorgar Syd´s kvalitetsgaranti ska göra en reklamation senast 24 timmar efter erhållen leverans. Fruktkorgar Syd ska då samma dag eller senast nästa helgfria leveransdag kostnadsfritt leverera ny frukt av fullgod kvalitet.


Returkorgar
Som en del av miljöarbetet som är integrerat i Fruktkorgar Syd´s filosofi tillämpar vi ett retursystem för våra korgar. För korgar som inte returneras debiterar vi en kostnad på 150 kr per korg.


Ändringar i abonnemang
Behörig beställare ska skriftligen meddela oss senast 5 vardagar om önskad ändring ska träda i kraft. Skriv till oss på info@fruktkorgarsyd.se.


Leveransuppehåll
Behörig beställare ska skicka ett skriftligt meddelande till info@fruktkorgarsyd.se senast 14 vardagar om leveransuppehåll önskas. Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och som högst tre månader. Leveransuppehåll kan inte nyttjas under uppsägningstid.


Uppsägning av fruktabonnemang
Uppsägningstider gäller i första hand efter avtal. Om inget annat avtalats gäller följande uppsägningstider:
Upp till 10 korgar per vecka: En månad
11 till 20 korgar per vecka: Två månader
Från 21 korgar per vecka: Tre månader
Uppsägningen ska ske skriftligen av behörig beställare per e-post eller post och räknas från inkommet datum.


Priser och betalningsvillkor
Samtliga priser är exklusive moms och angivna fritt kundens godsmottagning. I abonnemanget ingår också lån av korg. Priserna justeras fyra gånger per år. Fakturering sker i efterskott med 14 dagars kredittid. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 8 %.