Miljo%CC%88-Fruktkorgar-Syd.jpg

   

När det gäller vår miljöpolicy har vi höga ambitioner och har medvetet valt producenter som tillämpar odlingsmetoder för att minimera onödig bekämpning. Det är viktigt för oss att odlingsmetoden har en generell restriktion för att undvika stora volymer bekämpningsmedel i odlingsprocessen.  Samt att man har hållbara odlingsprocesser för att minimera miljöpåverkan och säkerställa långsiktigt hållbart miljöarbete.

Att minska transportsträckor är också en del av vårt dagliga arbete. Därav kan du som kund känna dig trygg i vetskapen om att frukten som du får levererad har minsta möjliga miljöpåverkan.

Vidare har vi ambitionen att öka kundkretsen som väljer ekologisk frukt. Vårt mål är att 20% av all fruktleverans ska vara ekologisk frukt. Målsättningen är att i slutet av året 2018 leverera 20% ekologisk frukt.

När du som kund begär en offert använder vi noggranna beprövade metoder för att beräkna volymen av frukt till Er. Detta för att minimera riskerna att frukten kastas. För oss är det viktigt att all frukt som levereras till Er blir uppäten och att vi därmed undviker svinn.

Vidare är vi engagerade i olika projekt för att minimerar marsvinnet. Med utgångspunkt att olika aktörer eftersträvar att utarbeta samverkansprocesser för att minimera marsvinnet.

Det är både lokala och nationella projekt som vi har valt att engagera oss i för att minimera marsvinnet.

Som en del av vår miljöpolicy använder vi returlådor. Den tomma fruktlådan från föregående leverans hämtas av oss och ni får en ny fruktlåda med god frukt i. Enkelt, smidigt och bra för miljön.