Korg som korg. Eller?​

Vi är stolta över våra handgjorda korgar. Korgarna och produktionen bakom är något vi är stolta över. Våra korgar tillverkas inte i en vanlig fabrik. Våra korgar tillverkas av gymnasieelever som går hantverkslinjen i Varbergs kommun.

Ma%CC%88nniskan-Fruktkorgar-Syd.jpg

Elever på gymnasiesärskolans Hantverk och Produktion samt från introduktionsprogrammen på Peder Skrivares skola i Varberg har tillverkat de fina fruktlådorna till oss.

Eleverna undervisas i företagsamt lärande, vilket innebär att de arbetar i hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt med kundkontakt som ett viktigt inslag. Mål och syfte med dessa program är att skapa förutsättningar för vidare studier eller yrkesliv.

Våra sociala engagemang manifesteras också i att vi alltid väljer producenter som har bra villkor för människorna som odlar, vårdar och skördar frukten. Vi vet att bra pris gynnar våra odlare och människorna som jobbar inom industrin.

Därav satsar vi på fairtrade och andra branschcertifikat som gäller odlarnas villkor. Detta för att skapa en hållbar global utveckling. Vi är övertygade om att människor kan växa och detta kan man göra genom handel som gynnar alla involverade parter. Vad beträffar närproducerat eftersträvar vi att köpa lokalt odlat frukt för att minimera påverkan på miljön, genom att minska transporter och stötta lokala näringsidkare.